MR-vergadering
8 februari 19:30 - 21:30

De MR-vergadering vindt plaats op school en is openbaar. Graag even aanmelden via de Varietas app. (Maak een nieuw bericht; typ als adres Medezeggenschap... en vink Medezeggenschapsraad-mailbox aan.) De agenda wordt t.z.t. hier onder geplaatst:

 

Agenda volgt.

Aandacht voor kwaliteiten

Ruimte voor verschil

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren