Communicatie

Op verschillende manieren houden we op de hoogte van hoe het met uw kind gaat en wat er speelt op school. Naast de gebruikelijke contactmomenten als ouderavonden en ouder-kindgesprekken,  gebruiken we drie communicatiemiddelen: de nieuwsbrief, de Varietas app en het ouderportaal. Alle drie ontworpen voor uw gemak, zodat u goed geïnformeerd blijft.

 

Nieuwsbrief

Op de eerste maandag van de maand krijgen de oudste leerlingen van het gezin de nieuwsbrief op papier mee. We versturen deze ook nog digitaal via Parro. In deze magazine-achtige nieuwsbrief leest u over onderwijskundige ontwikkelingen en blikken we terug op bijzondere activiteiten. U vindt hier ook een beknopte agenda.


Lees onze nieuwsbrieven

 

Varietas app

Met deze dienst kunt u eenvoudig en direct communiceren met school via een handige app op mobiel of tablet. Hierdoor hoeven we geen briefjes meer mee te geven of mailtjes te sturen. U ontvangt alleen de informatie die de groep(en) van uw kind(eren) aangaan. De dienst is ook gewoon via uw webbrowser te bezoeken. 

 

Ga naar de Varietas app

 

Ouderportaal Parnassys

We willen graag een transparante school zijn. Daarom kunt u thuis de gegevens die we over uw kind hebben bekijken. Het gaat o.a. om persoonsgegevens van uw kind en gezin, noodnummers, medische gegevens en resultaten en rapporten. U kunt uw gegevens zelf actueel houden door ons te attenderen op wijzigingen.

Ga naar het Ouderportaal

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren