Peutergroep en BSO vanaf 30 oktober verzorgd door Kinderopvang De Giraffe bij locatie Hellendoorn

Kinderen bewegen zich dagelijks tussen thuis, kinderopvang en school. Door een nauwe samenwerking tussen Daltonschool Reggewinde en Kinderopvang de Giraffe zorgen we voor een doorlopende ontwikkellijn voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Leerkrachten, pedagogisch medewerkers en andere professionals werken samen en maken gebruik van elkaars kennis en expertise zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Eén locatie voor school en opvang

Op 30 oktober na de herfstvakantie starten we in het gebouw van Daltonschool Reggewinde, Raadhuisstraat 15 in Hellendoorn, met een peutergroep (2-4 jaar) en voor- en naschoolse opvang (4-12 jaar).

De openingstijden zijn van 06.30-18.30 uur en er is flexibele opvang mogelijk vanaf een afname per half uur. De peutergroep is er op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De voor- en naschoolse opvang is er van maandag t/m vrijdag.

Inschrijven

Inschrijven van uw kind is mogelijk vanaf 4 september 2023 via de website www.kinderopvangdegiraffe.nl of mail naar hellendoorn@kov-degiraffe.nl voor meer informatie. De intakegesprekken vinden plaats tussen 4 september en 30 oktober.