Digitaal werken

Op de Reggewinde krijg je vanaf groep 4 je eigen Windows laptop met touchscreen. Daar werk je op tot je in groep 8 van school gaat. Ook mag je met toestemming van je leerkracht met je mobiel op ons wifi-netwerk. Wat je met je mobiel in de klas mag, hangt af van wat je leerkracht toestaat.

Toegang tot Wifi

Als je toegang wilt tot de wifi dan moet je je aan de regels houden die hiernaast staan. Je leerkracht voert het wachtwoord voor je in en spreekt dan de gebruiksregels met je door. Je weet dan wat er van je verwacht wordt, wat wel en niet mag en wat de gevolgen zijn als je je mobiele apparaat en internet toch onverstandig gebruikt.

Regels gebruik Wifi

Om van de wifi gebruik te kunnen maken houd ik mij aan de volgende afspraken:

 • ik gebruik het alleen voor schoolzaken
 • k gebruik het bewust, verstandig en fatsoenlijk
 • bij twijfel overleg ik met mijn leerkracht

Wat ik niet zonder toestemming van de leerkracht mag, is:

 • foto’s en video’s maken
 • op sociale media
 • privéberichten sturen of beantwoorden
 • youtube voor vermaak afspelen
 • op het plein met mijn mobiel bezig

Als ik me niet aan de afspraken houd, dan kunnen de gevolgen zijn:

 • dat ik geen toegang meer krijg tot het wifi-netwerk
 • dat mijn Microsoft account van school kan worden ingetrokken
 • dat ik mijn mobiele apparaten niet meer mag meenemen naar school
 • dat mijn ouders worden geïnformeerd en uitgenodigd voor een gesprek

Je eigen Microsoft account via MOO

Je krijgt je eigen Microsoft account om bestanden te maken en te bewaren of om te mailen met je leerkracht. De toegang tot alle programma's en bestanden verloopt via MOO. Voor online lessen en het maken en inleveren van online opdrachten gebruiken we Teams.

Zelf printen en scannen

Je mag op school zelf printen en scannen. We vertrouwen er op dat je bewust omgaat met papier en het apparaat. Zo kun je zelf je zaken regelen en zorgen dat je altijd alles tot je beschikking hebt.

Omgangsregels privé-gesprekken in (groeps)apps

Voor digitale gesprekken gelden dezelfde omgangsregels als normale gesprekken met schoolgenoten. Dus als je iemand van school je digitaal lastig valt in privé-apps, dan mag je het zeggen op school en dan gaan we erover in gesprek. Enkele richtlijnen voor gebruik van privé-groepsapps met schoolgenoten:

 • voeg niet iemand ongevraagd toe
 • spreek conflicten persoonlijk uit en niet via de app (dit kan ook met een mediator op school)
 • niemand vindt spammen leuk
 • het is oké om een app-gesprek te verlaten
 • als je je ergens ongemakkelijk bij voelt maak dan screenshots en praat erover met je leerkracht of ouders