Na de inschrijving

Wat wordt de eerste schooldag?

Uw kind mag in principe beginnen op school op de eerste maandag nadat hij/zij 4 jaar wordt. Hierop zijn enkele uitzonderingen:

  • een maand voor de zomervakantie laten we geen kinderen starten, zij starten direct in het nieuwe schooljaar
  • kinderen die in de eerste twee weken na de zomervakantie 4 worden, mogen direct bij de start het schooljaar beginnen
  • als uw kind nog niet zindelijk is, gaan we met u in overleg onder welke voorwaarden uw kind dan wel kan starten

In overleg met de directie of leerkracht wordt bepaald wat de exacte startddag wordt.

Uitnodiging voor wendagen

De leerkrachten van groep 1 zullen uw kind in de maand voorafgaand aan de eerste schooldag uitnodigen om 3 dagen te komen ‘wennen in de groep’. De leerkracht zal u vragen de Intakevragenlijst Kleuters in te vullen, waarop u kunt aangeven hoe de ontwikkeling van uw kind tot nu toe is geweest. Deze vragenlijst kunt u bij de eerste wendag inleveren. Het is voor ons een belangrijk instrument om uw kind beter te leren kennen en direct te kunnen aansluiten bij de ontwikkelingsbehoeften van uw kind. Ook proberen we zo meer- of hoogbegaafdheid vroeg te signaleren. 

Rondleiding door gastvrouw van de ouderraad

In die maand worden u en uw kind uitgenodigd voor een rondleiding en verdere kennismaking door een gastvrouw van de ouderraad. Uw kind kan dan onder schooltijd de school uitgebreid verkennen en zij zal alle praktische vragen beantwoorden die u verder nog heeft. Verder krijgt u ook een tasje met informatie, het school T-shirt en een luizencape.

Bespreking intakevragenlijst op school

In de eerste weken dat uw kind in de groep zit, zal de leerkracht u benaderen om een afspraak te maken op school. De eerste indrukken en ervaringen kunnen dan uitgewisseld worden en de leerkracht zal dan de inhoud van de Intakevragenlijst Kleuters met u bespreken. 

Eerste voortgangsgesprek bij u thuis

Het eerste voortgangsgesprek zal de leerkracht bij u thuis plannen. U krijgt dan de portfoliomap en de eerste voortgang wordt besproken. We vinden het waardevol om alle kinderen die nieuw bij ons op school komen ook te leren kennen in hun thuisomgeving.

Snel uw draai vinden

Als u nieuw op school komt komen er veel nieuwe zaken op u af. We willen graag dat u zich snel bij ons thuisvoelt en uw draai kunt vinden. Soms vergeten we zaken te melden omdat ze voor ons vanzelfsprekend zijn, maar voor u nog niet. Al deze informatie staat op onze site bij het Ouder ABC. Zo bent u snel op de hoogte zijn van hoe alles reilt en zeilt op school.