Werken in de groepen

Combinatiegroepen

Op onze school werken de kinderen in combinatiegroepen. Hier zitten meerdere leerjaren in één klas bij een leerkracht. In een combinatieklas leren kinderen zelfstandigheid en samenwerken. In een combinatieklas kunnen oudere en jongere kinderen elkaar helpen. Dat heeft een positief effect op de sociale ontwikkeling. Daarnaast kunnen kinderen met een achterstand of voorsprong makkelijker bij de andere klas aanschuiven.

Instructietijd en taaktijd

Een kind heeft óf instructietijd (de leerling volgt een les) óf taaktijd (de leerling werkt zelfstandig aan de weektaak). Op het dagrooster ziet een kind wanneer de instructietijden zijn. Het aandeel taaktijd zal in de loop van de schoolontwikkeling toenemen, omdat de kinderen steeds zelfstandiger worden.

Groepsdoorbrekend werken

We sluiten aan bij de ontwikkeling van de kinderen. Daarbij vormen de muren van het klaslokaal voor ons geen ‘barrière’. Een kind kan voor een les op een hoger of lager niveau naar een andere klas gaan om daar de lessen te volgen. Om dit mogelijk te maken zijn de rekenuren daarom in de hele school op hetzelfde moment.

Niet persé een vaste werkplek

Keuzevrijheid zit niet alleen in de taken, maar ook in de werkplek. Zo zijn er plekken om in stilte zelfstandig te werken en plekken om fluisterend samen te werken. In de praktijk betekent dit dat u leerlingen door de hele school aan het werk ziet. Met het vertrouwen dat we de leerlingen daarmee schenken, leren de kinderen goed omgaan. Het merendeel van onze leerlingen vindt deze bewegingsvrijheid heel prettig. Uiteraard is voor de kinderen die het nodig hebben, een eigen werkplek beschikbaar.

Indeling van de dag

Omdat we groepsdoorbrekend werken ziet de dagindeling voor de 4 t/m 8 er ongeveer hetzelfde uit. Tot aan de eerste pauze komen kernvakken als lezen, rekenen en spelling aan bod. Na de eerste pauze de overige ‘leervakken’. Na de lunch komen dan de meer ‘expressieve’ vakken aan bod zoals gymnastiek, creatief en Vreedzame School.