Ouder ABC / Praktische info

Soms vergeten we zaken te melden omdat ze voor ons vanzelfsprekend zijn, maar voor u nog niet. Daarom hebben we al deze informatie hieronder overzichtelijk weergegeven. Zo bent u snel op de hoogte zijn van hoe alles reilt en zeilt op school.

ABC

 

Aansprakelijkheid school

Het kan voorkomen dat op school eigendommen van u of de kinderen beschadigen; een kind knipt in zijn trui of valt een gat in zijn broek of knie; een kind duwt een ander opzij en dit kind komt ongelukkig ten val: een gebroken arm. Voor dergelijke zaken zijn de ouders volgens de bepalingen in het Nieuw Burgerlijk Wetboek zelf aansprakelijk. In het wetboek wordt ervan uitgegaan dat een leerkracht voldoende toezicht houdt, maar onmogelijk overal tegelijk kan zijn. Leerkrachten kunnen (mede) aansprakelijk worden gesteld als hen ernstige nalatigheid verweten kan worden, bijv. wegens het ontbreken aan toezicht. Bij activiteiten buiten schooltijd bent u volledig zelf verantwoordelijk. U kunt organiserende ouders of leerkrachten dus niet aansprakelijk stellen.

De school zelf heeft geen WA-verzekering, dus kan eventuele schadegevallen niet zelf afhandelen. Deze verzekering ligt bij het schoolbestuur (stichting Varietas). U moet dus aanspraken op die verzekering richten aan het schoolbestuur. Dit is voor ouders en school vaak een vervelende en omslachtige afhandeling van de kwestie. Daarom willen we wat richtlijnen geven die voorkomen dat u in deze procedure belandt:

 • Voor schade die leerlingen aan elkaars spullen toebrengen kan het beste de verzekeringen van de betrokken ouders ingeschakeld worden.
 • Voor alle spullen die leerlingen naar school, op excursies of schoolreisjes meenemen (als fietsen, speelgoed, spelletjes, jassen, tassen, camera’s,  gameboys, et cetera) geldt, dat de leerling deze voor eigen risico meeneemt en dat de schade niet op school verhaald kan worden.
 • Voor het schoolkamp wordt een aparte bagageverzekering afgesloten. Meer details hierover in de kampgids die dan uitgegeven wordt.
 • Voor alle kinderen wordt er wel een verzekering door de ouderraad afgesloten, die de kinderen zelf verzekert tijdens excursies, uitstapjes, schoolreis e.d. Meer informatie hierover bij de penningmeester van de ouderraad.

Lees hier meer informatie over school en aansprakelijkheid.

[Omhoog]

Bereikbaarheid ouders in noodgevallen

Het kan voorkomen dat we ouders dringend onder schooltijd moeten bellen i.v.m. ziekte of ongeval van uw kind. Het is daarom belangrijk dat we u altijd kunnen bereiken. Wij houden leerlinggegevens bij in ons administratiesysteem.

In het Ouderportaal van Parnassys kunt u zien welke informatie bij ons geregistreerd staat. We verzoeken u dringend deze volledig te controleren en eventuele wijzigingen aan ons door te geven. Ook als uw gegevens in de loop van het schooljaar wijzigen.

[Omhoog]

Contact met leerkrachten

Leerkrachten zijn voor schooltijd alleen te spreken voor korte mededelingen. Onder schooltijd is een leerkracht niet bereikbaar, maar misschien bekijkt de leerkracht wel zijn de berichten in de Varietas-app. Voor zeer dringende zaken kunt u onder schooltijd de school bellen.

Na schooltijd heeft een leerkracht langer de tijd. Voor een gesprek maken we graag een afspraak en nemen we alle tijd. Alle leerkrachten zijn via e-mail te bereiken (zie teampagina) of via de Varietas-app.

In de Varietas-app hebben leerkrachten de mogelijkheid om aan te geven wanneer ze niet bereikbaar zijn. U krijgt dan een melding dat de leerkracht nu niet beschikbaar is. Ze zullen dan contact opnemen zodra ze weer beschikbaar zijn.

[Omhoog]

Contactgegevens van klasgenootjes

Vanwege de privacyregels mogen we deze niet meer standaard onder ouders verspreiden. U kunt de gegevens van klasgenootjes, van wie we toestemming hebben, inzien in het Ouderportaal.

[Omhoog]

Eten en drinken en lunch

Bij de eerste pauze nemen de kinderen iets te eten en te drinken. Dit kan zijn: drinken in een beker en een tussendoortje als fruit of ontbijtkoek o.i.d..

Tijdens de tweede pauze lunchen de kinderen samen met de leerkracht in de groep. Dan eten ze brood en eigen meegebracht drinken. We zien het liefst drinken in bekers om de afvalberg zo klein mogelijk te houden.

Bij de groepen 1 en 2 vragen we de ouders om een extra theedoek mee te geven die als ‘placemat’ dient tijdens het eten en drinken. Dit maakt het voor de leerkracht eenvoudiger als er gemorst wordt.

[Omhoog]

Fietsen en fietsenstalling

De fietsen moeten netjes op de eigen standaard (tussen de beugels) in de fietsenstalling geplaatst worden. We vragen de ouders de jongere kinderen hierbij te begeleiden. Het stallen van de fietsen gebeurt voor eigen risico.

Fietsen die in het weekend blijven staan, plaatsen we niet binnen en lopen dus extra risico als ze dan onbeheerd staan. Op het plein mag niet gefietst worden.

[Omhoog]

Formulieren en briefjes

De meeste toestemmingen vragen we via de Varietas app. Toch zijn er soms nog wel eens briefjes en formulieren die op school ingeleverd moeten worden. Bij locatie Kruidenwijk kan dit in de witte brievenbus en bij locatie Hellendoorn bij de leerkracht.

[Omhoog]

Foto-albums

Om toegang te krijgen tot de foto's in onze foto-albums moet u zich eerst registreren door een account aan te maken op de site van myalbum.com:

 • Klik op Registeren
 • Vul je Voornaam en achternaam, e-mail en een zelfgekozen wachtwoord in (of registreer je met je gegevens van Apple, Facebook of Google)
 • Vul de toegangscode in voor de beveiligde map (via school verkrijgbaar)

Als u op myalbum.com een account heeft aangemaakt, kunt u door een toegangscode eenmalig in te voeren toegang krijgen tot de albums. Deze toegangscode wordt aan het begin van het jaar via de Varietas-app verspreid. Of u kunt de code aanvragen door te mailen naar l.bijl@varietas.nl

Bij de volgende keer inloggen hoeft u de toegangscode niet meer in te voeren en volstaat alleen het invoeren van uw zelfgekozen gebruikersnaam en wachtwoord. U heeft dan de hele schoolloopbaan van uw kind(eren) toegang de albums. Als uw kind(eren) niet meer op de Reggewinde zitten, trekken we uw toegang tot de albums weer in.

Gebruiksregels van de foto's: alleen downloaden voor eigen gebruik en nooit foto's delen waar ook andere kinderen op staan. De knop voor toegang tot de albums vindt u ook topmenu op onze website.

[Omhoog]

Gevonden voorwerpen en slingermand

Alle gevonden voorwerpen worden in ‘de slingermand’ bewaard. U kunt zelf een kijkje in de mand nemen als u iets kwijt bent. Kleine spullen als fietssleutels en oorbellen worden centraal bewaard.

Tijdens de rapportavonden worden de gevonden voorwerpen uitgestald. U kunt dan nog kijken of er spullen van u bij liggen. Wat daarna blijft liggen wordt dan definitief weggegooid of gaat naar een goed doel. Als u niet op de rapportavond komt moet u dus op een ander moment even kijken of er spullen van uw kinderen bij zitten.

[Omhoog]

Gezondheidscheck schoolartsassistent

Als uw kind 5 jaar is en in groep 7 zit, wordt het onderzocht door de schoolartsassistent. Bij het onderzoek in groep 2 moeten ouders aanwezig zijn. U wordt hiervoor uitgenodigd en krijgt alle informatie via school. Bij het bezoek in groep 7 hoeven ouders niet aanwezig te zijn.

Voor het onderzoek wordt eerst uw toestemming gevraagd. Lees hier voor meer informatie over de bedoeling en inhoud van het onderzoek.

[Omhoog]

Gymspullen

De kinderen van groep 1 en 2 gymmen in hemd en onderbroek. De kinderen hoeven dus alleen gympen zonder veters voorzien van naam te hebben. Deze worden op school in een mand bewaard.

Kinderen uit hogere groepen moeten op de dag dat ze gym hebben een shirt, broek en gymschoenen meenemen. Gymschoenen moeten schoon zijn en mogen geen zwarte zool hebben. Als de gymspullen niet compleet zijn, kan de leerkracht uw kind niet mee laten gymmen.

[Omhoog]

Hoofdluis; controleren en melden

De controles worden aangekondigd. Liever op een controledag geen haarlak, gel of vlechten indoen. De ouders in de werkgroep doen hun werk op vertrouwelijke basis, d.w.z. zij geven alleen informatie over hun bevindingen aan de directie en/of de betrokken groepsleerkracht of ouders.

Indien bij een leerling hoofdluis en/of neten zijn aangetroffen worden de betrokken ouders hierover ingelicht. Het kind kan naar huis worden gestuurd, indien er nog geen behandeling heeft plaatsgevonden. Dit om verdere verspreiding tegen te gaan.

Mocht u thuis hoofdluis constateren, meldt het dan direct bij school. We gaan discreet met de informatie om en plannen dan een nieuwe controle.

Lees hier meer informatie over het behandelen van hoofdluis.

[Omhoog]

Intakegesprek kleuters

In de eerste weken dat uw kind in de groep zit, zal de leerkracht u benaderen om een afspraak te maken op school. De eerste indrukken en ervaringen kunnen dan uitgewisseld worden en de leerkracht zal dan de inhoud van de Intakevragenlijst Kleuters met u bespreken. Deze mag u tijdens de wendagen al bij de leerkracht inleveren.

Het eerste voortgangsgesprek zal de leerkracht bij u thuis plannen. U krijgt dan de rapportmap en de eerste voortgang wordt besproken. We vinden het waardevol om alle kinderen die nieuw bij ons op school komen ook te leren kennen in hun thuisomgeving.

[Omhoog]

Knutselmaterialen voor school

Heeft u materialen die voor de school bruikbaar kunnen zijn, dan kunt u met de leerkrachten overleggen of we ze over willen nemen. We waarderen het altijd zeer dat ouders allerhande materiaal voor de school verzamelen. Spullen als: kartonnen doosjes, plastic kuipjes, wc – en keukenrollen, glazen potjes, eierdozen, etc. zijn altijd welkom.

Mochten we aan andere materialen behoefte hebben dan maken we dat kenbaar via de Varietas app. Gelieve niet zelf spullen in de voorraadkasten plaatsen; alles kan bij de leerkrachten ingeleverd worden. Voor grotere materialen (zoals hout e.d.) graag eerst overleg met een leerkracht.

[Omhoog]

Mobiele telefoons, laptops en tablets

De Reggewinde is een ‘bring your own device’ school. Dat betekent dat mobiele apparaten als minilaptops, mobieltjes en tablets in principe welkom zijn als ze voor schooldoeleinden ingezet worden. Mobiele telefoons mogen vanaf groep 7 daarom ook op school gebruikt worden door leerlingen. Het is inmiddels een apparaat waar ook veel schoolse handelingen op verricht kunnen worden (rekenmachine, toegang tot documenten, toegang tot online oefeningen, toegang tot je mail, interactietool bij instructies). Leerlingen krijgen toegang tot ons wifi netwerk, als ouders en leerling akkoord gaan met de schoolregels voor wifi-gebruik.

Als we merken dat mobieltjes ongevraagd voor andere zaken gebruikt worden (sms’en, whatsappen, surfen naar niet-schoolgerelateerde sites, foto’s en video’s maken) dan trekken we toegang tot wifi in en kunnen we het mobieltje tijdelijk innemen. Om misbruik te kunnen controleren zal de leerkracht bij inname samen met ouders de inhoud van de telefoon mogen bekijken. Bij het ongevraagd/stiekem maken van digitale opnames in verkeerde situaties (video en foto) kunnen we direct met de sanctieprocedure van school starten, die kan leiden tot schorsing of verwijdering.

Als ouders de mobiele telefoon mee naar school geven dan geven zij impliciet toestemming dat school het mobieltje voor bepaalde tijd mag innemen als de regels overtreden worden. Het meenemen van mobieltjes is geheel voor eigen risico. School neemt geen aansprakelijkheid bij vermissing, diefstal of beschadiging.

[Omhoog]

Nieuwsbrieven

Op de eerste maandag van de maand verspreiden we onze nieuwsbrief op papier. We geven het aan het oudste kind mee. De volgende dag wordt hij ook digitaal via de Varietas app verspreid. Alle nieuwsbrieven zijn ook te vinden op onze website.

[Omhoog]

Ouderbijdrage

Voor alle kinderen vragen we een vrijwillige bijdrage aan het ouderfonds. Dit fonds wordt beheerd door de ouderraad. Van deze bijdrage worden alle extra activiteiten als Sinterklaas, Kerst, laatste schooldag, etc. bekostigd, Ook de schoolreisjes worden uit deze bijdrage bekostigd.

Locatie Kruidenwijk: De ouderbijdrage is dit jaar € 50,00 per kind. Komt uw kind na december op school dan betaalt u een lager bedrag. U ontvangt hiervoor een nota. Het rekeningnummer van de ouderraad is: 12.09.36.569 t.n.v. Stichting PTL. Voor het vierdaagse kamp van de schoolverlaters wordt op locatie Kruidenwijk een extra bijdrage gevraagd. Dit moet t.z.t. contant voldaan worden.

Locatie Hellendoorn: De ouderbijdrage is € 50,- per jaar. Dit is inclusief een tweejaarlijks kamp voor groep 7 t/m 8.

Voor meer informatie over de ouderbijdrage kunt u contact opnemen met de penningmeester van de OR. Via haar of school kunt u ook informatie ontvangen over minimabeleid en de schoolkosten. Verder kunt u met haar ook een regeling voor gespreide betaling treffen als u dat beter uitkomt.

Lees hier de wettelijke informatie over ouderbijdrages.

[Omhoog]

Ouderhulp

Goed en gezellig onderwijs maken we samen. Daarom rekenen we er op dat u ook een steentje bijdraagt aan een leuke tijd voor uw kind op school. School en de ouderraden zullen via de Varietas app of bij de ouderavond uw hulp vragen bij activiteiten. U kunt u dan opgeven.

[Omhoog]

Ouderportaal

Alle IEP- en methodetoetsen worden door de leerkrachten bijgehouden in ons administratiesysteem ParnasSys. Ook staan daar uw persoonlijke gegevens vermeld. Via het Ouderportaal van Parnassys kunt u deze informatie middels een wachtwoord inzien.

Door een mail te sturen naar reggewinde@varietas.nl vanaf een e-mailadres dat u ons bij de inschrijving gegeven heeft kunt u vragen om de inloggegevens van het ouderportaal.

[Omhoog]

Parkeren en afzetten voor school

Om de doorstroom bij het wegbrengen voor de school te bevorderen kunnen ouders bij de afzetzone hun kind(eren) even kort afzetten. Er zijn wel regels bij het gebruik van deze zone:

 • kinderen mogen alleen uitstappen tussen de gekleurde paaltjes
 • u neemt in de auto afscheid
 • u rijdt dan direct weer door

Wilt u uw kind naar binnen brengen dan moet u ergens op een toegestane plaats parkeren.

Bij het ophalen is het niet de bedoeling dat de schoolzone een wachtplaats van auto’s wordt. U maakt hiermee de schoolzone onoverzichtelijk voor kinderen en automobilisten. Dit zorgt sneller voor ongelukken. Dus parkeer eerst uw auto buiten de schoolzone. 

[Omhoog]

Open Podiumoptredens

Met enige regelmaat houdt elke locatie een Open Podium. De kinderen kijken dan naar de podiumtalenten van elkaar. Ouders van kinderen die optreden worden persoonlijk uitgenodigd. Er worden foto’s gemaakt door de leerkrachten. Deze zijn dan te bekijken in MijnAlbum. Zelf foto’s maken is dus niet nodig.

[Omhoog]

Schoolkalender en vakanties

In de Varietas app vindt u de meest actuele schoolkalender. U ziet hier alleen de agenda-items die de groep(en) van uw kind(eren) aangaan. Op de website staat een algemene agenda, met alleen schoolbrede agenda-items.

Ruim voor de zomervakantie verspreiden we al het vakantierooster voor komend schooljaar, deze staat dan ook in de nieuwsbrief. De Varietas app-agenda gaat per schooljaar en u kunt de agenda-items pas zien vanaf de start van het schooljaar.

[Omhoog]

Schoolshirt

U betaalt een borgsom van € 10,- voor het in bruikleen krijgen van het schoolshirt. Bij de rondleiding door de OR bij de aanmelding van uw kind kunt u dit regelen. Zodra het shirt te klein wordt kunt u het op school ruilen voor een grotere.

De kinderen trekken het shirt aan bij sporttoernooien, schoolreizen, avondvierdaagse en andere schoolaangelegenheden. Lees het wasvoorschrift voor het wassen van het schoolshirt.

[Omhoog]

Schooltijden

Op de Reggewinde hanteren we een continurooster. Dat betekent dat de schooltijden voor alle groepen gelijk zijn en alle kinderen tijdens de middagpauze op school blijven.

Groep 1 t/m 8:

Maandag: 08.30-14.15 uur
Dinsdag: 08.30-14.15 uur
Woensdag: 08.30-12.30 uur
Donderdag: 08.30-14.15 uur
Vrijdag: 08.30-14.15 uur

[Omhoog]

Spaarsysteem schoolreizen locatie Kruidenwijk

Van de ouderbijdrage per kind wordt per jaar € 25,00 opzij gezet voor de bekostiging van schoolreizen. Voor dit geld kant niet jaarlijks elke groep met de bus op schoolreis. Als we dat zouden willen dan zou de ouderbijdrage flink verhoogd moeten worden. We hebben daarom gekozen voor een soort spaarsysteem, waar elk kind na 8 jaar onderwijs evenveel voordeel van heeft.

In de groepen 1, 2 en 7 houden we de schoolreis daarom expres goedkoop. Met het uitgespaarde geld kunnen we in groep 3 t/m 6 een duurder schoolreisje aanbieden. Kleuters hebben ook een volledige schoolreiservaring als ze met eigen vervoer naar een locatie dichtbij gaan. Groep 7 gaat op de fiets naar het Avonturenpark en beleven dat ook als hun eigen en unieke schoolreisje. In groep 3 t/m 6 kan uw kind daardoor jaarlijks met de bus op schoolreis naar een attractiepark of iets dergelijks.

[Omhoog]

Startgesprekken (of Kennismakingsgesprekken)

Aan het begin van het jaar is er de gelegenheid voor een startgesprek van 15 minuten. Leerkracht of ouders kunnen aangeven of ze hier behoefte aan hebben. Een mooi moment om met de nieuwe leerkracht persoonlijk kennis te maken en te kunnen melden wat u belangrijk vindt dat de nieuwe leerkracht weet over uw kind. U kunt dan wederzijdse verwachtingen uitspreken en plannen rondom uw kind bespreken voor het nieuwe schooljaar.

[Omhoog]

Van aanmelding tot eerste schooldag

Lees alles over hoe het gaat van de aanmelding tot de eerste schooldag op deze pagina.

[Omhoog]

Swim to Play

Er is geen zwemles meer voor alleen groep 3 en 4. In plaats daarvan is er een ‘natte gymles’ waar alle groepen in toerbeurt aan deelnemen. De data staan in de kalender vermeld. Een oudere groep en een jongere groep gaan tegelijk 5 weken achtereen zwemmen. Ze worden gehaald en gebracht met de bus.

Het halen van een zwemdiploma is dus verantwoordelijkheid van de ouders zelf en dit moet buiten schooltijd behaald worden.

Op deze site leest u over doel en achtergronden van deze ‘natte zwemlessen’.

[Omhoog]

Verjaardagen en traktaties

Kinderen mogen op hun verjaardag trakteren en de klassen rond met een verjaardagskaart. De traktatie moet om 10.00 uur op school zijn. Voor traktaties aan het team (inclusief stagiaires) kunt u het best uitgaan van 10 personen (locatie Kruidenwijk) en 7 personen (locatie Hellendoorn). Graag kant-en-klare traktaties voor de kinderen afleveren, zodat de leerkracht niets hoeft te snijden, in elkaar te zetten of op bordjes of iets dergelijks hoeft te doen.

Ouders mogen in de klas komen om de verjaardag mee te vieren en eventueel foto’s te maken (foto’s waar andere kinderen op staan mogen niet gedeeld worden op social media).

We zien het liefst hartige/gezonde traktaties. Extra cadeautjes bij de traktaties zijn niet gewenst. Deze leiden af tijdens de lessen en we willen voorkomen dat dit de nieuwe standaard wordt.

Als u rekening wilt houden met diëten, dan kunt u bij de leerkracht informeren.

Voor kinderen die in de vakanties jarig zijn vragen we ouders om met de leerkracht te overleggen voor een geschikte datum om het op school te vieren.

[Omhoog]

Verjaardagen leerkrachten

Op de kalender staat wanneer de leerkrachten hun verjaardag vieren met de klas. Die dag is er geen lesprogramma, hoeven de kinderen geen eten en drinken mee te nemen en mogen ze verkleed op school komen.

De leerkrachten verwachten geen cadeau’s: een felicitatie of een tekening is voldoende. Aan verjaardagen van stagiaires wordt soms ook aandacht besteed. Hierover wordt u tijdig door de leerkracht of via de Varietas app geïnformeerd.

[Omhoog]

Verlof aanvragen

Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig. Wilt u verlof aanvragen, dan kunt u op de website een formulier downloaden. De directeur zal kijken of het verlof geoorloofd is en u eventueel toestemming geven. Voor kinderen jonger dan 5 vragen we het verlof met de leerkracht te overleggen. Op deze pagina vindt u meer informatie

[Omhoog]

Vervoer bij excursies

Bij vervoer met de auto tijdens excursies zijn er de volgende uitgangspunten:

 • ‘Eigen’ kinderen kleiner dan 1.50 m. moeten in een autostoeltje of zittingverhoger vervoerd worden.
 • Kinderen van ‘anderen’ kunnen bij incidenteel vervoer volstaan met het gebruik van de gordel.
 • De leerlingen die vervoerd worden vallen onder de aansprakelijkheid en verzekering van de bestuurder.
 • Er mogen drie leerlingen in de gordel op de achterbank
 • Een vierde kind mag in de gordel op de voorzitting (onder de 1.50 m alleen met zittingverhoger)
 • Bereid u voor op de route, zodat het niet noodzakelijk is dat we ‘in colonne’ achter elkaar aan moeten rijden.

[Omhoog]

Voortgangsgesprekken (of Rapportgesprekken)

Bij de voortgangsgesprekken wordt de ontwikkeling van uw kind besproken. Aan de hand van het portfolio bespreken we samen met u en uw kind dan de voortgang.

Er zijn 4 geplande gespreksmomenten:

 • medio oktober: startgesprekken (facultatief)
 • medio november/december: eerste voortgangsgesprek (nog geen cijferrrapport)
 • medio februari: tweede voortgangsgesprek (er is nu een cijferrapport en er zijn IEP-resultaten) in groep 8 ontvangt u dan het definitief schooladvies.
 • medio juni: derde voortgangsgesprek (facultatief er zijn nu weer IEP-resultaten). In groep 6 en 7 ontvangt u nu een voorlopig schooladvies.

We vinden het wenselijk dat het kind bij het gesprek aanwezig is vanaf groep 3. De leerkracht zal het gesprek voornamelijk met het kind voeren aan de hand van het vooraf verstrekte portfolio. We vragen ouders om het gesprek thuis met hun kind voor te bereiden. De ouders zijn toehoorders bij het gesprek en ondersteunen het kind in het verwoorden van de gedachtes. Als u liever een gesprek heeft zonder uw kind, dan is dat uiteraard ook mogelijk.

U kunt zich zelf inschrijven voor een gesprek via de Varietas app. U kunt dan ook aangeven wat u wilt bespreken.

[Omhoog]

Wegbrengen en ophalen

Om 8.20 uur gaat de schooldeur open of wordt de bel geluid. In groep 1 en 2 wordt uw kind dan bij het hek door de leerkracht opgehaald. U kunt de leerkracht dan nog aanschieten voor korte mededelingen.

Voor gesprekken moet u een afspraak maken. Om 8.30 uur willen we de lessen ongestoord kunnen starten.

[Omhoog]

Wensjes en presentjes voor familie

In groep 1 en 2 kunnen ouders op een intekenlijst in de hal aangeven wanneer ze graag willen dat hun kind een wensje of presentje voor een familielid maakt. De leerkracht probeert hier dan rekening mee te houden.

Vanaf hogere groepen doen we dit niet meer.

[Omhoog]

Ziek- en absentiemeldingen

Ziek- en absentiemeldingen (zoals doktersbezoek) moeten éénmalig voor schooltijd gemeld worden. Dit kan via het formulier in de Varietas-app.

[Omhoog]