Verlof en absentie

Elk kind is vanaf 5 jaar leerplichtig en moet alle schooldagen op school komen. In bijzondere gevallen kan de directeur iemand vrijstelling van het schoolbezoek geven.

Leerplicht

De gevallen waarin een school verlof mag verlenen zijn wettelijk vastgelegd. Een directeur toetst het verlofverzoek alleen maar aan de wet. Bij twijfel zal de directeur met de leerplichtambtnaar overleggen of het verzoek voor vrijstelling geaccepteerd kan worden.

Wanneer ouders kinderen thuis houden zonder toestemming moeten we de leerplichtambtenaar hiervan op de hoogte stellen.

Meer informatie over leerplicht kunt u hier lezen.

Meer informatie over hoe de regio Twente met schoolverzuim omgaat: De Twentse Belofte

Aanvraag verlof

Als uw kind nog geen 5 jaar is, dan hoeft u geen verlof aan te vragen. De leerkracht op de hoogte stellen dat u uw kind een dagje thuis houdt is dan voldoende.

Is uw kind wel 5 jaar of ouder, dan moet u verlof aanvragen. Download het Aanvraagformulier Verlof. Dit kunt u thuis op de computer invullen. Daarna graag printen, ondertekenen en op school inleveren.

U ontvangt van school zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht over of het verlof verleend wordt of niet.

Absentie

Ziek- en afwezigheidsmeldingen die niet onder de verlofregeling vallen kunt u doen via de Klasbord-app