Leerlingenraad

De groepen 5 t/m 8 kiezen per groep tijdens een klassenvergadering hun eigen vertegenwoordiger in de leerlingenraad. De acht leden van de leerlingenraad vertegenwoordigen niet alleen hun eigen groep, maar ook de jongere groepen. Zij proberen een betere en fijnere school te maken voor iedereen.

 

Waar is de raad nu mee bezig?

  • wat doen we met het geld van de sponsorloop
  • hoe kunnen we leuker spelen op het schoolplein
  • een rondje door de school lopen (is het gezellig en netjes genoeg)
  • hoe houden we de toiletten netjes
  • hoe kunnen we creatiever les krijgen
  • hoe sluiten we als leerlingenraad het schooljaar af

Vergaderingen

De vergaderingen zijn wisselend op beide locaties. De taken van voorzitter en notulist zijn onder de kinderen verdeeld. Namens het team zit juf Meriam (schoolleider) bij de vergadering.

Leden 2022/2023

Groep 5K Naam volgt
Groep 5H Naam volgt
Groep 6K Naam volgt
Groep 6H Naam volgt
Groep 7K Naam volgt
Groep 7H Naam volgt
Groep 8K Naam volgt
Groep 8H Naam volgt