Levensbeschouwelijk onderwijs

Op openbare scholen krijgen de kinderen de gelegenheid om humanistisch of godsdienstig vormingsonderwijs te volgen. Op de Reggewinde kan dat vanaf groep 5. Speciale vakleerkrachten verzorgen deze lessen en bepalen de inhoud. De lessen duren 45 minuten. Per schooljaar kunt u kiezen welk van deze lessen u uw kind wilt laten volgen.

Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO)

Kinderen zitten vol vragen. ‘Wie ben ik?’ ‘Bestaat er een God?’ ‘Waar ga je heen als je dood gaat?’ ‘Komt mijn konijn in de hemel?’ ‘Hoe maak ik het goed met mijn vriendin?’ Het protestants godsdienstig vormingsonderwijs (PC-GVO) helpt uw kind om een eigen antwoord op deze vragen te vinden.

Betekenisvolle verhalen

Het protestants godsdienstig vormingsonderwijs wil kinderen laten ervaren wat het geloof in God kan betekenen, voor mensen van toen en kinderen van nu. Uw kind luistert naar bijbelse en levensbeschouwelijke verhalen en gaat op ontdekkingsreis naar de betekenis. Wat heeft een verhaal ons te vertellen? Zijn er overeenkomsten met situaties in de klas, thuis of wat je ziet op het Jeugdjournaal? Uw kind ontdekt onder meer het verhaal achter de feestdagen, symbolen en rituelen in het christelijk geloof.

Persoonlijke vorming

Met speciale lesmethoden, die ontwikkeld zijn voor de openbare scholen en gevarieerde werkvormen inspireer ik de kinderen om een eigen levensvisie te ontwikkelen. Wat vindt, voelt en gelooft uw kind? Welke waarden en normen zijn belangrijk? Aan de hand van de verhalen krijgt uw kind gereedschap om zijn of haar eigen visie te verwoorden. In de lessen leren we daarbij om respect te hebben voor anderen en hoe zij in het leven staan.

Betrokken en betrouwbaar

Bij PC-GVO kan uw kind op verhaal komen. Er is tijd en ruimte voor gesprekken over persoonlijke ervaringen. Dat kan gaan over ingrijpende  gebeurtenissen zoals ziekte en verlies of veranderingen zoals verhuizen. Maar ook over de omgang met andere leerlingen. Hoe reageer je op onbegrip, ruzie en pestgedrag? In een sfeer van wederzijds vertrouwen kunnen de kinderen aan elkaar én aan mij hun eigen verhaal vertellen. Ik werk zorgvuldig aan een veilige lessituatie zodat alle kinderen tot hun recht komen.

Meer informatie?

Voor meer informatie: www.pcgvo.nl

Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO)

In het HVO worden jonge mensen begeleid bij het ontwikkelen van een eigen waardebesef en een eigen levensovertuiging door hen op een kritische en creatieve manier te leren omgaan met vragen over normen, waarden en levensovertuiging. In de HVO-les onderzoeken leerlingen samen hun eigen ervaringen en ideeën, leren ze zelf keuzes maken en verantwoorden, worden ze aangemoedigd te communiceren over wat ze denken, voelen, willen en doen. Hierdoor kan iedere leerling/student ervaren wat waardevol is aan het bestaan.

Het herkennen en bespreken van kleine of grote dilemma’s is een belangrijk aandachtspunt bij hvo-lessen. Het onderzoeken van morele vraagstukken stelt kinderen in de gelegenheid om eigen waarden en normen te ontwikkelen. Een voorbeeld van een moreel dilemma waarmee leerlingen te maken kunnen krijgen is het volgende:

“De pen van de meester is gestolen. Jij hebt gezien dat je beste vriend dat heeft gedaan. De meester vraagt aan de klas of iemand er iets van weet. Wat doe je, klik je of lieg je tegen de meester?”

Er zijn veel meer thema’s die in de loop van het HVO-jaar de revue passeren. Thema’s als anders zijn, buitengesloten worden, pesten, jaloers, arm en rijk, feest en verdriet komen aan de orde op het moment dat er bij de leerlingen vragen zijn.

Meer info? Kijk op de website van Stichting HVO