Onze school

Daltonschool Reggewinde is een fusieschool van de voormalige Tormentil en Drie Linden. Sinds 2015 is het één onderwijseenheid met één visie en één team. Leerkrachten kunnen dus op beide locaties werken. De directie is afwisselend op beide locaties aanwezig. Waar wenselijk ondernemen de leerlingen van beide locaties gezamenlijk activiteiten, zoals schoolreizen, sportdagen en excursies. Daltonschool Reggewinde is één van de scholen van stichting Varietas.

Locatie Kruidenwijk

Deze locatie is in 1986 gestart als basisschool de Tormentil in de Kruidenwijk. In 2008 is er een uitbouw geweest wat betreft de administratieve ruimtes en een herinrichting van de schoolomgeving. Sinds 1 augustus 2015 is het de hoofdlocatie van Daltonschool Reggewinde.

Er zijn 6 lokalen, waarvan er één in gebruik is door peuterspeelzaal Hompeltje. Op deze locatie zitten ca. 115 leerlingen in 4 combinatieklassen. De locatie heeft een ruim plein dat gedeeld wordt met basisschool de Triangel.

Locatie Hellendoorn

De school staat midden in het oude dorp Hellendoorn en is gehuisvest in een karakteristiek gebouw, dat in 2004 aan de binnenkant geheel gerenoveerd is. Het voldoet daarmee aan de eisen die van een school met Daltononderwijs verwacht mag worden.

De Reggewinde is de enige openbare schoollocatie in het dorp. Met een zeer betrokken oudergroep en een klein hecht team, mag deze locatie als gezellig, vertrouwd en sfeervol gekenmerkt worden. Op deze locatie zitten ca. 65 leerlingen in 3 combinatieklassen.

Schoolnaam

Bij de fusie is er een namenwedstrijd uitgeschreven. Marjon Stobbelaar bedacht de mooist klinkende naam. Per 1 augustus 2015 is de officiële schoolnaam: Daltonschool Reggewinde.

De Regge verwijst naar de rivier die tussen beide locaties stroomt. Een winde is een mooie slingerplant, die onze veelkleurigheid en verbondenheid symboliseert. Een winde is ook een klein zoetwatervisje die nu weer in de schone Regge voorkomt. Dat symboliseert dat je in een goede en gezonde omgeving vrij kunt leven.

Schooltijden continurooster

Maandag: 8.30 – 14.15 uur
Dinsdag: 8.30 – 14.15 uur
Woensdag: 8.30 – 12.30 uur
Donderdag: 8.30 – 14.15 uur
Vrijdag: 8.30 – 14.15 uur