Communicatie

Op verschillende manieren houden we op de hoogte van hoe het met uw kind gaat en wat er speelt op school. Naast de gebruikelijke contactmomenten als ouderavonden en ouder-kindgesprekken,  gebruiken we twee communicatiemiddelen: de Klasbord app en het ouderportaal. Allebei ontworpen voor uw gemak, zodat u goed geïnformeerd blijft.

Klasbord app

Met deze dienst kunt u eenvoudig en direct communiceren met school via een handige app op mobiel, tablet of computer. Hierdoor hoeven we geen briefjes meer mee te geven of mailtjes te sturen. U ontvangt alleen de informatie die de groep(en) van uw kind(eren) aangaan. De dienst is ook gewoon via uw webbrowser te bezoeken. 

Ga naar de Klasbord app

Ouderportaal Parnassys

We willen graag een transparante school zijn. Daarom kunt u thuis de gegevens die we over uw kind hebben bekijken. Het gaat o.a. om persoonsgegevens van uw kind en gezin, noodnummers, medische gegevens en resultaten en rapporten. U kunt uw gegevens zelf actueel houden door ons te attenderen op wijzigingen.

Ga naar het Ouderportaal