Nieuwe ouders

Als potentiële school voor uw kind(eren) willen wij u graag een goede indruk geven van wat onderwijs op de Reggewinde kan betekenen voor uw kind. U kunt hiervoor al veel informatie lezen op onze site en in onze schoolgids. Op deze pagina vindt u verdere mogelijkheden voor kennismaking, aanmelding en inschrijving.

Kennismaken

Voordat u de keuze voor een basisschool voor uw kind maakt, wilt u zich eerst goed oriënteren op welke school het beste aansluit bij uw kind en uw wensen.

U bent daarom welkom om te komen kennismaken. De schoolleider zal u rondleiden door de school. U kunt dan de sfeer proeven, de mensen ontmoeten, kijken hoe de dagelijkse gang van zaken is en uw vragen beantwoord krijgen. We nemen hier graag de tijd voor!

Als u het aanvraagformulier voor een kennismakingsgesprek invult, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op om een afspraak te maken.

Aanmelden vierjarigen

Heeft u al besloten dat de Reggewinde de basisschool voor uw kind wordt, dan kunt u op elk moment uw kind komen aanmelden. Er is geen wachtlijst.

Door het inschrijfformulier in te vullen wordt de inschrijving in behandeling genomen. We zullen u dan uitnodigen voor een intakegesprek. We kunnen dan met elkaar spreken over de wederzijdse verwachtingen en eventueel om aanvullende informatie vragen.

De definitieve inschrijving vindt dan op school plaats. We bepalen dan ook de eerste schooldag.

Zij-instroom

De laatste jaren mogen we veel kinderen verwelkomen die eerst op een andere basisschool hebben gezeten. Iedereen is welkom, maar bij de aanmelding hanteren we wel een vaste procedure.

We schrijven de leerling pas definitief in, als het onderwijskundig rapport van de vorige school, voorzien van alle eventuele onderzoekgegevens, in ons bezit is. Ook vragen we uw toestemming om contact te mogen opnemen met de vorige school.

Na de inschrijving

Nadat uw kind is ingeschreven staat het meestal te popelen om al naar de ‘grote school’ te mogen. Toch duurt het soms nog even.

Als de eerste schooldag bepaald is, zullen er enkele wendagen en een rondleiding komen. Ook vragen we u de leerkracht zo uitgebreid mogelijk te informeren over de ontwikkeling van uw kind tot nu toe. Hier gebruiken we de Intakevragenlijst Kleuters voor. Over de inhoud van dit formulier spreken we u op school. Ook zal de leerkracht een kennismakingshuisbezoek met u plannen.

Hoe het gaat van inschrijving tot eerste schooldag en daarna, hebben we hier voor u op een rijtje gezet.