Schoolregels

Waar mensen samen zijn, zijn regels nodig. Regels zorgen er voor dat iedereen zich prettig kan voelen en dat alles goed verloopt. Hier lees je de regels waar jij je op de Reggewinde aan moet houden.

Algemene schoolregel (de grondwet)

We zijn een Vreedzame School en daar horen een aantal basisregels bij, waar iedereen zich aan houdt: dit heet ook wel de grondwet van de school.

Conflicten en ruzies

Als iemand zich niet aan de schoolregel of groepsafspraken houdt kan er snel een conflict of een ruzie ontstaan. Conflicten proberen we zelf op te lossen. Dit kan ook met de hulp van de leerlingmediatoren. Bij een ruzie vragen we hulp van een leerkracht.

Groepsafspraken

Aan het begin van elk schooljaar maakt de groep met elkaar afspraken over hoe je in de klas met elkaar omgaat. Deze afspraken moeten passen bij de grondwet. Als iemand zich niet aan de groepsafspraken houdt, spreken we elkaar daar op aan en geven we elkaar tips hoe het anders kan. Belangrijke uitgangspunten bij de groepsafpraken: We gaan uit van elkaars goede bedoelingen en geven iedereen weer nieuwe kansen als ze daar om vragen.

Meer verantwoordelijkheid, minder regels

De schoolregel gaat over hoe we met elkaar omgaan. Maar er zijn ook regels die zorgen dat het veilig, rustig en netjes blijft in de school. Die verschillen per situatie, leerkracht en kind, maar zullen voor jou altijd duidelijk zijn. We zijn een daltonschool en dat houdt in: hoe meer verantwoordelijkheid je aan kan, hoe minder regels er voor je zijn.