Uitdagend onderwijs

Elk kind heeft andere mogelijkheden en interesses. Onze leerkrachten hebben hier oog voor. Ze zullen het onderwijsaanbod zo proberen aan te passen, dat elke leerling zich competent en uitgedaagd voelt.

Elk kind zou moeten kunnen zeggen: ‘Ik ben goed in wat ik doe en kan regelmatig uitblinken met mijn kwaliteiten.’ Daarom hebben we een gevarieerd lesaanbod, waar ruimte is voor verschil en aandacht voor kwaliteiten. De 21-ste eeuwse vaardigheden komen hierbij ruimschoots aan bod.

Leren-leren-klas voor meer- en hoogbegaafden

Als het normale onderwijsaanbod je nog onvoldoende uitdaagt om een goede leerhouding te ontwikkelen, dan kun naar deze klas op de woensdag. Onderpresteerders worden uitgedaagd en je leert ervaren wat de ‘leerkuil’ is. Zo kom je meer over ‘helpende’ leerstrategieën te weten.

Onderzoekend leren bij wereldoriëntatie

De vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs komen geïntegreerd aan bod. Na vier kennislessen, volgen vier onderzoekslessen. Bij deze lessen oefen je je onderzoeksvaardigheden en kun je je op je eigen manier uitleven en verdiepen in een project.

Muziekimpuls met Harmonie Hellendoorn

Met ondersteuning van Harmonie Hellendoorn leren we de kinderen om instrumenten te bespelen in een schoolorkest. Het resultaat valt te beluisteren tijdens een echt concert. De subsidie Muziekimpuls geeft de leerkrachten betere methodes om muziekonderwijs te geven.

Projectweek lokaal cultureel erfgoed

Rond het thema ‘De Regge verbindt’ gaan leerlingen van alle groepen op onderzoek in de buurt. Ze zoeken elk jaar naar sporen uit het verleden rond onderwerpen als voeding, spelen, vervoer, herdenken of streektaal. Zo ontdekken de leerlingen over lokaal cultureel erfgoed.

Leren programmeren bij de Lego League

Om het jaar doen we mee aan deze wereldwijde wedstrijd, Leerlingen kunnen zich aanmelden bij het schoolteam. Zij leren dan onze Legorobot te programmeren en een oplossing te vinden voor een maatschappelijk probleem. Dit gebeurt deels buiten schooltijd o.l.v. ouders.

Schaakcursus en schoolschaaktoernooi

Elk jaar is er een schaakcursus o.l.v. Bob Faber. Deze is na schooltijd. Je leert dan de basisbeginselen van het schaakspel. Of als je al gevorderd bent kun je schaken tegen andere gevorderden. Onze school doet ook altijd mee aan het schoolschaaktoernooi. De laatste jaren steevast in de top 3!

Je mening geven in de leerlingenraad

Elk jaar kiezen de groepen 5 t/m 8 één leerling die wordt vertegenwoordigd in de leerlingenraad. Deze raad vergadert 5 keer per jaar met de directeur over beter onderwijs voor alle leerlingen. Een mooie leerschool in democratische principes!

Mediatie bij alledaagse conflicten

Je kunt je elk jaar op school laten opleiden tot mediator. Je bent dan beschikbaar om andere leerlingen te helpen bij het oplossen van alledaagse conflicten. Je leert onpartijdig te zijn en te zoeken naar win-win oplossingen voor alle betrokkenen. En je draagt je steentje bij aan een veiliger schoolklimaat!

Je energie kwijt tijdens de Daily Mile

Elke dag lopen de leerlingen van locatie Kruidenwijk tussen de lessen door enkele rondjes rond de school. Goed voor je conditie en heerlijk om even je energie kwijt te raken. Daarna is je hoofd weer leeg en kun je fris aan de volgende lessen beginnen.